Hodowla Alaskan Malamute / Hodowla Samoyed

Certyfikat użytkowy ZKwP

Justyna ze swoimi Championkami Dilemmą i Beatką

 

Po wielu latach starań dzięki grupce zapaleńców i działaczy ZKwP z Odziału Chojnice udało się w 2010 roku zorganizować pierwsze Próby Pracy dla 4 ras północnych psów zaprzęgowych, które to należą do V grupy FCI Szpice i psy w typie pierwotnym; sekcja 1 - północne psy zaprzęgowe. Rasy te to:

Związek Kynologiczny w Polsce sam jako taki nie organizuje żadnych imprez dla psów północy, ani zawodów ani uciągów czy choćby nawet dogtregingu. Dlatego działacze tegoż Związku musieli połączyć „siły” z instytucją od lat związaną z wyścigami czyli Polskim Związkiem Sportu Psich Zaprzęgów. Stowarzyszenie to ma podobną strukturę jak nasz ZKwP, a na zawodach organizowanych pod jego patronatem od lat psy różnych ras startują w różnych klasach, zwłaszcza jeśli chodzi o zaprzęgi podział ten jest bardzo ścisły. Zapobiega to porównaniom czasów na trasie lokomotyw północy jakimi są powolne ale bardzo silne malamuty z szybkimi husky czy innymi pseudo rasami stworzonymi wyłącznie na potrzeby sportu zaprzęgowego. Nasze ulubione rasy czyli Alaskan malamute i samojedy od lat startują w tej samej klasie. Nie muszę wspominać jak pięknie wygląda zaprzęg samojedów i malamutów na trasie wyścigu J

Ale do rzeczy, o klasach w jakich mogą być zgłaszane psy naszych ras znajdziecie osobny artykuł w naszym serwisie w dziale sport. Natomiast o krótkiej lecz burzliwej historii biegów licencyjnych traktuje także pojedynczy artykuł.

Tutaj chciałabym przybliżyć zasady Prób Pracy pod patronatem ZKwP oraz wyjaśnić jak próby te można zrobić ze swoim psem, a nie jest to u nas aż tak trudne zadanie póki co. Wystarczy trochę chęci i kondycji

Regulamin przyznawania licencji psa zaprzęgowego oraz zasady udziału psów północnych ras zaprzęgowych na wystawach psów rasowych w klasie użytkowej zmieszczony na stronie ZKwP określa jasno te zasady.

Co roku nieco wcześniej podawane są na stronie w dziale szkolenia terminy zawodów na których organizowane są biegi licencyjne. W praktyce start w takich zawodach dzięki obecności sędziego z ZKwP może być zaliczony psu jako etap takich biegów. Czyli wystarczy zgłosić swojego psa (i siebie lub znajomego/rodzinę który ma dobrą kondycję fizyczną, jeśli nie dysponujemy znajomym musherem który chciałby wystartować z naszym psem)

Na takich zawodach można też wykupić karty biegów licencyjnych, w których są wpisywane i potwierdzane podpisem i pieczątką sędziego zaliczone etapy biegów.

„REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI PSA ZAPRZĘGOWEGO 

1. Licencję psa zaprzęgowego może uzyskać jedynie pies północnych ras zaprzęgowych – grupa V, sekcja 1 – nordyckie psy zaprzęgowe (alaskan malamute, samojed, pies grenlandzki, siberian husky) zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce, posiadający wpis do PKR, mający ukończone 12 miesięcy, a którego właściciel ma opłacone aktualne składki członkowskie do ZKwP. 
2. Licencję psa zaprzęgowego wystawia Związek Kynologiczny w Polsce. Musi ona zawierać następujące informacje: 
- rasę, płeć, nazwę psa, numer polskiej księgi rodowodowej (PKR), datę urodzenia, numer tatuażu bądź microchipu, imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania. 
3. Rejestr licencji psów zaprzęgowych z ramienia ZKwP prowadzi Główna Komisja Szkolenia Psów – Podkomisja Psich Zaprzęgów. 
4. Aby otrzymać licencję psa zaprzęgowego pies musi w ciągu jednego roku ukończyć co najmniej dwa dwuetapowe biegi licencyjne, potwierdzone odnośnymi wpisami w karcie treningowej, dokonanymi przez sędziego sportu psich zaprzęgów ZKwP. Minimalny dystans poszczególnych etapów nie może być krótszy od dystansu zalecanego w Regulaminie Wyścigów Psich Zaprzęgów. 
5. Biegi licencyjne zatwierdza Podkomisja ds. Psich Zaprzęgów przy Głównej Komisji Szkolenia Psów. Muszą być one zgłoszone nie później niż na 3 miesiące przed wyścigami. 
6. Licencja wydawana jest po przesłaniu przez właściciela psa karty treningowej (do Podkomisji Psich Zaprzęgów) i wniesieniu opłaty licencyjnej (1/3 aktualnie obowiązującej składki członkowskiej) na konto Zarządu Głównego.”

Na dzień dzisiejszy nie wszystkie z tych przepisów obowiązują np.: pies może startować w dwóch kolejnych latach i ukończy biegi. Pamiętajmy że ta dziedzina naszej kynologii dopiero raczkuje i warto na bieżąco śledzić najnowsze informacje odnośnie tematu.

Najważniejsze to aby pies ukończył minimum dwa razy dwuetapowe zawody, na których obecny jest sędzia ZKwP i miał potwierdzone to w Karcie Biegów Licencyjnych.
 

Po co?

Odpowiedzi tyle ilu właścicieli, na razie w mojej ocenie przez właścicieli naszych ras Próby Pracy traktowane są jako dodatkowa rozrywka, najlepszym przykładem jest fakt że znaczna większość psów które posiadają Certyfikat Prób Pracy ZKwP (Licencję Użytkową) to psy bardzo utytułowane na wystawach. A może są to po prostu psy które mają aktywnych właścicieli, którzy szukają różnych form spędzania czasu ze swoimi zaprzęgowcami.

Ponadto:

„ZASADY UDZIAŁU W KLASIE UŻYTKOWEJ na wystawach


1. Na wszystkich rodzajach wystaw organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce oraz pod patronatem FCI psy północnych ras zaprzęgowych (alaskan malamute, siberian husky, samojed, pies grenlandzki) mogą być zgłaszane do klasy użytkowej. 
2. Do klasy użytkowej może być zgłoszony pies posiadający  licencję psa zaprzęgowego, uzyskaną zgodnie z Regulaminem GKSP. W licencji muszą być udokumentowane co najmniej 2 starty zgłaszanego psa na wyścigach psich zaprzęgów, organizowanych bądź sankcjonowanych przez ZKwP w ciągu roku poprzedzającego wystawę.”

Dlaczego jeszcze warto? Spróbujcie a zrozumiecie!

 

Opracowanie: Iwona Lenarczyk-Małecka